Grup 1 Tardor 2019-2020 Muppet FC - Partits

Jornada 1 - 16 d'octubre de 2019
22:00h
Jornada 2 - 21 d'octubre de 2019
20:00h
Jornada 3 - 28 d'octubre de 2019
20:00h
Jornada 4 - 4 de novembre de 2019
20:00h
Jornada 5 - 13 de novembre de 2019
20:00h
Jornada 6 - 18 de novembre de 2019
20:00h
Jornada 7 - 27 de novembre de 2019
22:00h
Jornada 8 - 4 de desembre de 2019
22:00h
Jornada 9 - 9 de desembre de 2019
20:00h
Jornada 10 - 8 de gener de 2020
21:00h
Jornada 11 - 15 de gener de 2020
21:00h